Особливості вступу на кафедру ІСМ у 2022 році

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами таких спеціальностей:

  • 124 "Системний аналіз";
  • 126 "Інформаційні системи та технології";

на першому (бакалаврський), другому (магістерський) і третьому (освітньо-науковий) рівнях вищої освіти.

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Починаючи зі вступної кампанії 2021 року, на бакалавраті спеціальності 124 "Системний аналіз" діє 2 освітні програми: "Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)" та "Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)".
Навчальний план освітньої програми "Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)" оновлено у 2018 році спільно із Львівським ІТ-кластером. Детальніше: на сторінці програми ІТ-кластеру або у Facebook.
Навчальний план освітньої програми "Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)" розроблено спільно із Львівським ІТ-кластером і він вступає в дію з 2021 року. Детальніше: на сторінці програми ІТ-кластеру або у Facebook.
Ліцензований обсяг бакалаврату 124 "Системний аналіз" – 125 місць: освітня програма "Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)"90 місць; освітня програма "Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)"35 місць.

З 2019 року навчальний план бакалаврату спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" (Управління ІТ проектами та DevOps) освітня програма "Інтелектуальні інформаційні технології" оновлено спільно із ІТ-компанією SoftServe. З жовтня 2020 р. цією освітньою програмою опікується Львівський ІТ-кластер. Детальніше: на сторінці програми ІТ-кластеру або у Facebook. Ліцензований обсяг бакалаврату 126 "Інформаційні системи та технології"100 місць.

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

У 2022 році вступ у магістратуру спеціальності 124 "Системний аналіз" буде здійснюватись за освітньо-професійними програмами "Системи і методи прийняття рішень (Business Analysis)", "Комп’ютерні лінгвістичні технології", "Аналіз даних (Data Science)" та за освітньо-науковою програмою  "Системний аналіз" (2-річна). Ліцензований обсяг магістратури 124 "Системний аналіз" – 125 місць.

У 2022 році вступ у магістратуру спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" буде здійснюватись за освітньо-професійними програмами "Управління ІТ проектами (Project Management)", "Інформаційні системи та технології" (1,5 річна) та за освітньо-науковою програмою "Інформаційні системи та технології" (2-річна). Ліцензований обсяг магістратури 126 "Інформаційні системи та технології" – 85 місць.

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

У 2022 році вступ у аспірантуру здійснюється за 2 спеціальностями: 124 "Системний аналіз" (ліцензійний обсяг – 26 місць) та 126 "Інформаційні системи та технології" (ліцензійний обсяг – 10 місць).

 


 

Кафедра ІСМ готує професіоналів для відомих ІТ-компаній та корпорацій

SoftServe, ELEKS Software, N-iX, GlobalLogic, EPAM Systems, Lohika systems Inc., Symphony Solutions, Chatbots.Studio, Perfectial тощо.

Переваги майбутньої професії в ІТ

  1. Гарантоване працевлаштування – 90% випускників кафедри працевлаштовано.
  2. Високий рівень заробітної плати – середньомісячний дохід ІТ спеціаліста 1500$.

ERASMUS+


ERASMUS+ project between the Information Systems and Networks Department and the Paris 13 (Sup Galilée (the Engineering school)) University is accepted!