124 "Системний аналіз" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма „Системний аналіз (Business Analysis $ Data Science)” розроблена кафедрою ІСМ спільно із Львівським ІТ-кластером. Вона націлена на підготовку фахівців з бізнес-аналізу інформаційних процесів (Business Analysis) та аналізу даних (Data Science). Наші фахівці проектують, створюють та експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Наші фахівці після закінчення бакалаврату зі спеціальності 124 „Системний аналіз” будуть вміти:

  • формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування.
  • ефективно проводити системний аналіз, здійснювати вибір концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі математичних моделей і методів прийняття рішень, параметризацію компонентів інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень.
  • вивчати та критично оцінювати нові методології проведення системного аналізу та застосування консолідації даних і знань, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах.
  • ефективно проводити системний аналіз, здійснювати дослідження, видобування та аналіз даних з різноманітних інформаційних ресурсів на основі математичних моделей і методів науки про дані для процесів підтримки прийняття рішень.
  • бути лідером розроблення та виконання проекту з розроблення засобів і технологій аналітики даних.

Професія та сфера діяльності випускників

Банки, фондові, валютні та товарні біржі, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розроблення автоматизованих систем.

Детальніше про освітню програму можна прочитати на сторінці Львівського ІТ-кластеру: http://ba-ds.lviv.ua/

Гарант програми - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Верес Олег Михайлович

Українська