Бакалаврський рівень

Українська

"Управління ІТ-продуктами (IT Sales Management)" (124 "Системний аналіз")

Сучасні ІТ-компанії для забезпечення високої конкурентоспроможності активно формують стратегії перетворення та еластичної адаптації своїх програмних рішень до побажань клієнтів.

Українська

126 "Інформаційні системи та технології" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мета програми "Інтелектуальні інформаційні технології (Управління ІТ проектами & DevOps)" (спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології") - здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також да

Українська

124 "Системний аналіз" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма „Системний аналіз (Business Analysis $ Data Science)” розроблена кафедрою ІСМ спільно із Львівським ІТ-кластером. Вона націлена на підготовку фахівців з бізнес-аналізу інформаційних процесів (Business Analysis) та аналізу даних (Data Science). Наші фахівці проектують, створюють та експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Українська