Особливості вступу на кафедру ІСМ у 2021 році

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами таких спеціальностей:

на першому (бакалаврський), другому (магістерський) і третьому (освітньо-науковий) рівнях вищої освіти.

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Починаючи зі вступної кампанії 2021 року, на бакалавраті спеціальності 124 "Системний аналіз" діє 2 освітні програми: "Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)" та "Управління ІТ продуктами".
Навчальний план освітньої програми "Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)" оновлено у 2018 році спільно із Львівським ІТ-кластером. Детальніше: http://ba-ds.lviv.ua або http://ism.lpnu.ua/node/69 або у Facebook.
Навчальний план освітньої програми "Управління ІТ продуктами" розроблено спільно із Львівським ІТ-кластером і він вступає в дію з 2021 року.
Ліцензований обсяг бакалаврату 124 "Системний аналіз" – 125 місць: освітня програма "Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)"90 місць; освітня програма "Управління ІТ продуктами"35 місць.

Увага! Спеціальність 124 "Системний аналіз" відноситься до спеціальностей з особливою підтримкою. Детальніше http://osvita.ua/consultations/bachelor/68927/?fbclid=IwAR0EFnB_r662Qv7oRzIGld4PzyuG-ltUg_T8h55rwtZFYO577Yj3fWhSYGc
Для зазначених спеціальностей застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні місця державного замовлення. Детальніше - http://osvita.ua/consultations/bachelor/68926/ 

З 2019 року навчальний план бакалаврату спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" (Управління ІТ проектами та DevOps) освітня програма "Інтелектуальні інформаційні технології" оновлено спільно із ІТ-компанією SoftServe. З жовтня 2020 р. цією освітньою програмою опікується Львівський ІТ-кластер. Детальніше: http://ism.lpnu.ua/node/260 або у Facebook. Ліцензований обсяг бакалаврату 126 "Інформаційні системи та технології"100 місць.

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

У 2021 році вступ у магістратуру спеціальності 124 "Системний аналіз" буде здійснюватись за 3 спеціалізаціями "Системи і методи прийняття рішень (Business Analysis)", "Комп’ютерні лінгвістичні технології", "Аналіз даних (Data Science)" та за освітньо-науковою програмою "Системний аналіз" (2-річна). Ліцензований обсяг магістратури 124 "Системний аналіз" – 125 місць.

Детальніше про зміст та навчальні плани спеціалізацій можна прочитати на сторінці кафедри ІСМ - http://ism.lpnu.ua/node/14

У 2021 році вступ у магістратуру спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" буде здійснюватись за спеціалізацією "Управління ІТ проектами (Project Management)", освітньо-професійною програмою "Інформаційні системи та технології" (1,5 річна) та за освітньо-науковою програмою "Інформаційні системи та технології" (2-річна). Ліцензований обсяг магістратури 126 "Інформаційні системи та технології" – 85 місць.

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

У 2021 році вступ у аспірантуру здійснюється за 2 спеціальностями: 124 "Системний аналіз" (ліцензійний обсяг – 26 місць, детальніше - http://ism.lp.edu.ua/node/271) та 126 "Інформаційні системи та технології" (ліцензійний обсяг – 10 місць, детальніше - http://ism.lp.edu.ua/node/407).

Кафедра ІСМ готує професіоналів для відомих ІТ-компаній та корпорацій

ELEKS Software, N-iX, Google, GlobalLogic, Amazon, EPAM Systems, HelloWebApps.com, Persha Studia, Nikitova LLC, Finport Technologies Inc, Datamart, LLC, Limelight Networks, Lohika systems Inc., SoftServe, CBS Local, EAE-Consult, LUKOIL-Inform, Hearst, LanguageMate, Code and Theory, Software Mind, CPP Investment Board, OpenText, Citibank, Romexsoft, Spline Software, World Link Solutions, Conscensia, Kartinka, Lviv Academic Gymnasia, WebLancer.net, "Mikro-Kod" Ltd, Harrah's Entertainment, TRK "NTK", 1C-Tellur.Modul, Skelia Ukraine, Edvantis, PrimoCollect, Remit, DataArt, HelloWebApps, IBM Canada, Toroki UA, ShadowMasters, Profit*Studio, Tekomp, Hit24, Infopulse, 9YARDS, Symphony Solutions, SoftBistro, Ericpol, Vakoms, Solano Labs Inc.

Переваги майбутньої професії в ІТ

  1. Гарантоване працевлаштування – 90% випускників працевлаштовано.
  2. Високий рівень заробітної плати – середньомісячний дохід ІТ спеціаліста 1500$.

Кар’єра та комфортні умови праці – в 25 років спеціалісти стають керівниками проектів у таких компаніях як Google, Microsoft, Samsung, IBM, HP, Dell, Amazon.

ERASMUS+


ERASMUS+ project між кафедрою ІСМ та університетом Paris 13 (Sup Galilée (the Engineering school)) прийнято!