"Управління ІТ-продуктами (IT Sales Management)" (124 "Системний аналіз")

Сучасні ІТ-компанії для забезпечення високої конкурентоспроможності активно формують стратегії перетворення та еластичної адаптації своїх програмних рішень до побажань клієнтів. Це, в свою чергу, генерує необхідність реалізації такої парадигми як управління ІТ продуктами, яка в себе включає такі вміння та навички як легке орієнтування на сучасному ринку ІТ-технологій та альтернатив; знання лінійки продуктів і основних рішень своєї компанії, нових розробок і особливостей аналогічних розробок в компаніях-конкурентах; розуміння стратегії компанії в області продажу ІТ продуктів; навички ефективного ділового спілкування; володіння налагодженими контактами в галузі ІТ; навички проведення презентацій; знання законодавства в сфері організації продажів ІТ-продуктів своєї компанії; навички оформлення документації: укладення договорів, оформлення рахунків-фактур, актів.

Освітньо-професійна програма «Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)» має за мету здобуття бакалаврами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з повного процесу розробки IT продукту, спілкування з потенційними клієнтами; комунікації з експертами ІТ компаній, які допомагають оцінити проект; збору та аналізу інформації, пошуку нових лідів; підготовки контрактів зі замовниками ІТ продуктів. Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення професійного стандарту "Менеджер продуктів у сфері інформаційних технологій" 

Детальніше про освітню програму можна прочитати на сторінці Львівського ІТ-кластеру: https://www.facebook.com/itsalesman

Гарант програми - к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Юринець Ростислав Володимирович

Українська