Освітні програми

Undefined

Освітня програма "Комп'ютерні лінгвістичні технології"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні лінгвістичні технології" (ОР - магістр)

Розроблена двома кафедрами Львівської політехніки (кафедрою прикладної лінгвістики та кафедрою інформаційних систем та мереж) освітньо-професійна програма «Комп’ютерні лінгвістичні технології» поєднує дві базові компоненти, а саме – комп’ютерні інформаційні технології та лінгвістичні технології, які в своїй основі належать до профілів спеціальностей галузей «Інформаційні технології» та «Гуманітарні науки».

Українська

Освітня програма "Консолідована інформація (Business Intelligence, BI)"

Business intelligence (BI) - це методи та засоби для перекладу неопрацьованої інформації в розумну, зручну форму які використовуються для бізнес-аналізу.

Технології BI опрацьовують великі обсяги неструктурованих даних для стратегічних можливостей бізнесу. Нові можливості та впровадження ефективної стратегії, яка базується на знаннях, можуть забезпечити підприємствам конкурентну перевагу на ринку та довготривалу стабільність.

Українська

Освітня програма "Управління ІТ проектами (Project Management, PM)"

Магістри вивчають програмні засоби та технології для управління ІТ проектами, методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розроблень проектів та програм, методи виконання ІТ проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ проекту та здійснення коригування параметрів ІТ проекту, принципи побудови та особливості функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж, нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах.

Українська