126 "Інформаційні системи та технології" (магістерський рівень)

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" на другому (магістерському) рівні вищої освіти містить такі освітні програми:

  1. Управління ІТ проектами (Project Management)
  2. Інформаційні системи та технології 1,5-річна)
  3. Інформаційні системи та технології (2-річна)
Українська