Освітньо-наукова програма "Системний аналіз" (2-річна)

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах системного аналізу та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики системного аналізу. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова кар’єра.

Мета освітньої програмизабезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей системного аналізу та інженерії даних і знань, систем і методів прийняття рішень, а також сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності.

Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень, глибокі знання з аналізу та синтезу даних і знань на різних етапах побудови інформаційних систем.

Програма призначена для продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти й здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Досин Дмитро Григорович

Українська