Історія

Кафедра інформаційних систем та мереж (ІСМ) створена 1 червня 1995 року. Передумовою створення кафедри стало організаційно-структурне оформлення нової молодої наукової школи з проблематики систем баз і банків даних та знань.

У період з 1995 р. по 2011 р. кафедру очолював лауреат Державної премії України в галузі освіти і науки, Відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор Володимир Володимирович Пасічник.

У 2011-2014 роках кафедрою керував д.т.н., професор Жежнич Павло Іванович. 

З грудня 2014 року кафедру очолює д.т.н., професор Литвин Василь Володимирович.

Науковий напрям кафедри інформаційних систем та мереж «Дослідження, розроблення і впровадження інтелектуальних розподілених інформаційних технологій та систем на основі ресурсів баз даних, сховищ даних, просторів даних та знань з метою прискорення процесів формування сучасного інформаційного суспільства».

Наукова та освітня діяльність здійснюється за напрямами:

  • інформаційне моделювання;
  • системний та інформаційний аналіз;
  • аналіз даних (Data Science);
  • системи баз даних та знань;
  • розподілені інформаційні системи та мережі;
  • системи штучного інтелекту та інженерія знань.
Українська