Вісник "Інформаційні системи та мережі"

Запрошуємо Вас до публікування Вашої наукової статті у журналі Вісник «Інформаційні системи та мережі»!

Щороку кафедрою публікується журнал Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Інформаційні системи та мережі", який включено ВАК України до переліку фахових видань для публікації основних результатів дисертаційних досліджень.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» має тематичне спрямування за галуззю наук згідно Наказу «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1057 від 14.09.2011 (зареєстровано 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871):

 • 05 – Технічні науки та групами спеціальностей:
  • 05.13.00 – Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (технічні);
  • 05.13.03 – Системи та процеси керування (технічні);
  • 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (технічні);
  • 05.13.06 – Інформаційні технології (технічні);
  • 05.13.07 – Автоматизація процесів керування (технічні);
  • 05.13.09 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика (технічні);
  • 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт (технічні);
  • 05.13.21 – Системи захисту інформації (технічні);
  • 05.13.22 – Управління проектами і програмами (технічні);
  • 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту (технічні);
  • 01.05.00 – Інформатика і кібернетика (технічні);
  • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні);
  • 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні);
  • 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні);
  • 10.02.21 – Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні).

 

Нові спеціальності:

 • Галузь знань - 12 "Інформаційні технології":
  • 122 Комп'ютерні науки;
  • 124 Системний аналіз;
  • 126 Інформаційні системи та технології.

 

Вісник індексується в Google Scholar та Index Copernicus.

Вимоги до оформлення статті:

 • стаття українською або англійською мовою;
 • кількість сторінок статті від 5 (одна сторінка містить 4000 символів з пробілами);
 • анотацію українською та англійською мовами разом з ключовими словами подають перед текстом статті обсягом не менше 1800 знаків;
 • наявність листа клопотання на фірмовому бланку, якщо хоч один співавтор не з НУЛП;
 • наявність внутрішньої рецензії;
 • наявність зовнішньої рецензії.

 

З організаційних питань звертатись до технічного секретаря к.н.с.к. Веретеннікової Наталії Вячеславівни:

Українська
ДолученняРозмір
Файл Шаблон статті (завантажити doc)28.57 КБ