Освітня програма "Консолідована інформація (Business Intelligence, BI)"

Business intelligence (BI) - це методи та засоби для перекладу неопрацьованої інформації в розумну, зручну форму які використовуються для бізнес-аналізу.

Технології BI опрацьовують великі обсяги неструктурованих даних для стратегічних можливостей бізнесу. Нові можливості та впровадження ефективної стратегії, яка базується на знаннях, можуть забезпечити підприємствам конкурентну перевагу на ринку та довготривалу стабільність.

З кожним днем з все більше зростає обсяг інформації, що зберігається і аналізується у всіх галузях, при цьому деякі з них можна назвати лідерами. У банках, страхових компаніях, телекомунікаційних компаніях і роздрібній торгівлі обсяг даних для опрацювання обчислюється терабайтами, а від правильності використання цих даних залежить рівень задоволеності клієнтів, а отже і конкурентоспроможність. 

Водночас разом з обсягом інформації зростає швидкість її генерації, а також різноманітність, а це потребує стратегічного підходу у впровадженні BI засобів. Адже вибираючи технології для вирішення сьогоднішніх завдань без урахування майбутніх потреб, можна зіткнутися через певний час з їх непридатністю.

Ще однією складністю для більшості організацій є низька якість даних, а отже і недостатня достовірність отриманої інформації. Саме тому, вже декілька років поспіль відзначається загальносвітова зацікавленість до впровадження аналітичних додатків та проектів. Тільки зараз BI технології дозволяють автоматизувати збір та аналіз інформації, а також представляти її у зручному вигляді для менеджменту.

Щоб успішно запровадити BI-технології в організації необхідно створити BIG team - Business Intelligence Governance, тобто центр компетенції з керування інформацією організації. Створення такого центру допомагає упорядкувати засоби BI, а також централізувати відповідальність і керування інформацією організації. 

Центр компетенції BI може мати стандартну структуру в якій об'єднуються бізнес-замовники і співробітники, які відповідають за управління інформаційними технологіями та інформацію (ІТ-директор, архітектор інформації, бізнес-аналітики і т.д.). При цьому основні завдання центру полягають в керуванні потребами бізнес-замовників, виборі технологій управління інформацією, методологічному керівництву, стандартизації робіт і технологій, що використовуються, накопиченні компетенцій та управлінні якістю даних.

Можливості організації такого центру також можуть бути різними:

  • Функціональний підрозділ, що підпорядковується ІТ-підрозділу;
  • Підрозділ, що підпорядковується операційному управлінню;
  • Розподілена структура з підпорядкуванням генеральному директору;
  • Віртуальна організація.

Форма організації може бути будь-якою, головне щоб в організації з'явилися відповідальні за управління інформацією і бізнес-аналіз. Тому найбільш ефективним буде підпорядкування безпосередньо генеральному директору або його заступнику. При цьому основним питанням, з точки зору ефективності створеного підрозділу є присвоєння йому відповідних повноважень. 

Теперішні тенденції розвитку ринку BI-додатків полягають в зростанні галузевої і функціональної спеціалізацій BI платформ, а також до збільшення їх числа. Таким чином, організаціям необхідне чітке розуміння своїх потреб і вибір відповідних BI-додатків, що відповідно до зростання числа користувачів BI-інструментів в організації, це стає все більш і більш актуальним.

До переваг використання BI додатків можна віднести наступні: Business Intelligence знижує витрати для керування інформацією, оскільки звільняє від надлишкових процесів вилучення даних та існуючого дублювання інформації; системи BI економлять час співробітників за рахунок більш ефективного опрацювання інформації, а можливість аналізувати великі масиви даних дозволяє зменшити кількість співробітників необхідних для опрацювання інформації.

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Басюк Тарас Михайлович

Українська