Освітня програма «Системи і методи прийняття рішень (Business Analysis)»

Бізнес-аналіз - виявлення потреб бізнесу та визначення шляхів вирішення бізнес-проблем. Рішення часто включають в себе компонент розробки програмних систем, але можуть складатися з удосконалення процесів, організаційних змін або стратегічного планування та розробки політики.

Мета програми- забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей системного аналізу та інженерії даних і знань, систем і методів прийняття рішень, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.

Гарант - д.т.н., професор, завідувач кафедри ІСМ, Литвин Василь Володимирович

Українська