124 "Системний аналіз" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма „Системний аналіз (Business Analysis $ Data Science)” розроблена кафедрою ІСМ спільно із Львівським ІТ-кластером. Вона націлена на підготовку фахівців з бізнес-аналізу інформаційних процесів (Business Analysis) та аналізу даних (Data Science). Наші фахівці проектують, створюють та експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, формують аналітичні звіти.

Наші фахівці після закінчення бакалаврату зі спеціальності 124 „Системний аналіз” будуть вміти:

  • • формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування.
  • • ефективно проводити системний аналіз, здійснювати вибір концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі математичних моделей і методів прийняття рішень, параметризацію компонентів інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень.
  • • вивчати та критично оцінювати нові методології проведення системного аналізу та застосування консолідації даних і знань, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах.
  • • ефективно проводити системний аналіз, здійснювати дослідження, видобування та аналіз даних з різноманітних інформаційних ресурсів на основі математичних моделей і методів науки про дані для процесів підтримки прийняття рішень.
  • • бути лідером розроблення та виконання проекту з розроблення засобів і технологій аналітики даних.

 

Професія та сфера діяльності випускників

• Business Analyst (бізнес-аналітик - фахівець, що використовує методи бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем бізнесу і пропозиції їхнього розв'язку)

• Data Scientiest (фахівець з теорії та методів аналізу даних і бізнес-процесів)

• Big Data Analyst (фахівець з теорії та методів аналізу Великих даних)

• Developer (розробник програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень та аналізу даних)

• Machine Learning Engineer (фахівець з теорії та методів аналізу даних, методів штучного інтелекту для побудови моделей, здатних навчатися, та алгоритмів для їх побудови та навчання)

• Software Engineer (інженерам-програміст)

• Software Architect –приймає рішення щодо внутрішньої організації та зовнішніх інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проєктних вимог та наявних ресурсів

• Full Stack Developer це універсальний програміст, який може сам з нуля розробити функціональний продукт

• Системний адміністратор - це IT-спеціаліст, який займається налаштуванням та забезпеченням стабільної роботи комп'ютерного парку

• Провідний програміст

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Програма „Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)” розроблена спільно зі Львівським ІТ-кластером. Окремі дисципліни програми викладають фахівці-практики з провідних ІТ-компаній: Epam, SoftServe, GlobalLogic, Perfectial, Quintagroup, навчального центру Rist тощо. Під час навчання студенти беруть участь у командній роботі при виконанні навчальних проектів, зимових та літніх школах від провідних ІТ компаній, а також проходитимуть практики в ІТ-компаніях, які є учасниками Львівського ІТ Кластеру. Особлива увага вивчення професійної англійської мови.

Детальніше про освітню програму можна прочитати на сторінці Львівського ІТ-кластеру: http://ba-ds.lviv.ua/

Гарант програми - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Верес Олег Михайлович

Українська