Освітня програма "Управління ІТ проектами (Project Management, PM)"

Магістри вивчають програмні засоби та технології для управління ІТ проектами, методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розроблень проектів та програм, методи виконання ІТ проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ проекту та здійснення коригування параметрів ІТ проекту, принципи побудови та особливості функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж, нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах.

Професія та сфера діяльності магістрів

Керівник проектів; архітектор проектів; журналіст проектів; керівник групи розробників ІТ проектів; проектний аналітик; старший розробник; керівник ІТ служб на підприємствах; начальник відділу інформаційних технологій; консультант директора з інформаційних технологій; адміністратор засобів інформаційних технологій підприємства; директор програми; директор проекту; сертифікований менеджер проекту; професійний менеджер проекту; практикуючий менеджер проекту.

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Кісь Ярослав Петрович

Українська