Магістерський рівень

Українська

126 "Інформаційні системи та технології" (магістерський рівень)

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" на другому (магістерському) рівні вищої освіти містить такі освітні програми:

  1. Управління ІТ проектами (Project Management)
  2. Інформаційні системи та технології 1,5-річна)
  3. Інформаційні системи та технології (2-річна)
Українська

Спеціальність 124 "Системний аналіз" (магістерський рівень)

Спеціальність 124 "Системний аналіз" на другому (магістерському) рівні вищої освіти містить такі освітні програми:
  1. Системи та методи прийняття рішень (Business Analysis, BA)
  2. Консолідована інформація (Business Inteligence, BI)
  3. Аналіз даних (Data Science, DS)
  4. Комп'ютерні лінгвістичні технології
  5. Системний аналіз (2-річна, SA)
Українська