Освітня програма "Комп'ютерні лінгвістичні технології"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні лінгвістичні технології" (ОР - магістр)

Розроблена двома кафедрами Львівської політехніки (кафедрою прикладної лінгвістики та кафедрою інформаційних систем та мереж) освітньо-професійна програма «Комп’ютерні лінгвістичні технології» поєднує дві базові компоненти, а саме – комп’ютерні інформаційні технології та лінгвістичні технології, які в своїй основі належать до профілів спеціальностей галузей «Інформаційні технології» та «Гуманітарні науки».

Базова інноваційна концепція пропонованої до втілення у Львівській політехніці освітньо-професійної програми ґрунтується на системному поєднанні «комп’ютерних» та «лінгвістичних» аспектів сучасних інформаційних технологій та комплексів. На сьогоднішній день в Україні практично відсутні програми підготовки магістрів, які системно поєднували б зазначені профілі. Досвід передових зарубіжних університетів підтверджує тезу щодо необхідності підготовки фахівців за пропонованим профілем освітньо-професійної програми „Комп’ютерні лінгвістичні технології”. 

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ПЛ, Кульчицький Ігор Маркіянович

Українська