"Управління ІТ-продуктами (IT Sales Management)" (124 "Системний аналіз")

Сучасні ІТ-компанії для забезпечення високої конкурентоспроможності активно формують стратегії перетворення та еластичної адаптації своїх програмних рішень до побажань клієнтів. Це, в свою чергу, генерує необхідність реалізації такої парадигми як управління ІТ продуктами, яка в себе включає такі вміння та навички як легке орієнтування на сучасному ринку ІТ-технологій та альтернатив; знання лінійки продуктів і основних рішень своєї компанії, нових розробок і особливостей аналогічних розробок в компаніях-конкурентах; розуміння стратегії компанії в області продажу ІТ продуктів; навички ефективного ділового спілкування; володіння налагодженими контактами в галузі ІТ; навички проведення презентацій; знання законодавства в сфері організації продажів ІТ-продуктів своєї компанії; навички оформлення документації: укладення договорів, оформлення рахунків-фактур, актів.

Освітньо-професійна програма «Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)» має за мету здобуття бакалаврами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з повного процесу розробки IT продукту, спілкування з потенційними клієнтами; комунікації з експертами ІТ компаній, які допомагають оцінити проект; збору та аналізу інформації, пошуку нових лідів; підготовки контрактів зі замовниками ІТ продуктів. Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення професійного стандарту "Менеджер продуктів у сфері інформаційних технологій".

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

• Software Product Manager (Менеджер продуктів у сфері інформаційних технологій) –  фахівець з управління життєвим циклом продуктів в області інформаційних технологій за допомогою організації їх створення, виведення на ринок, просування, продажів, підтримки, розвитку і виведення з ринку з метою досягнення, підтримки і зростання їх успішності.

• Business Analyst (бізнес-аналітик - фахівець, що використовує методи бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем бізнесу і пропозиції їхнього розв'язку)

• Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку ІТ

• Професіонал у сфері маркетингу ІТ продуктів та інноваційної діяльності в галузі ІТ

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

До освітнього процесу залучені представники ІТ бізнесу, які працюють у провідних Львівських ІТ-компаніях. Студентам пропонується неформальне виконання навчальних завдань та проведення позааудиторних занять, командна робота при виконанні навчальних проектів, виробнича практика в ІТ компаніях, зимові та літні школи з від провідних ІТ компаній, вивчення професійної англійської мови, формування Soft Skills.

Детальніше про освітню програму можна прочитати на сторінці Львівського ІТ-кластеру: https://itcluster.lviv.ua/it_sales_management_nulp

Гарант програми - к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Юринець Ростислав Володимирович

Українська