Дисертації

Вид дисертації Автор Назва Спеціальність Автореферат Керівник (консультант) Ріксортувати за зростанням
кандидатська Ленько Василь Степанович Методи та засоби управління персональними знаннями в інтелектуальних системах 124 Системний аналіз PDF icon lenko-vs-anotaciya-disertacii.pdf д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович 2021
докторська Демків Любомир Ігорович Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем 05.13.03 – cистеми та процеси керування PDF icon aref_demkiv.pdf д.т.н., проф. Лозинський Андрій Орестович д.т.н., проф. Ванцевіч Владімір 2019
кандидатська Завущак Ірина Іванівна Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon aref_zavushchak_i.i.pdf д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович 2019
кандидатська Рибчак Зоряна Любомирівна Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon aref_rybchak_z.l.pdf д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович 2019
кандидатська Теслюк Тарас Васильович Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства 05.13.06 – інформаційні технології PDF icon teslyuk.pdf д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович 2019
кандидатська Савчук Валерія Володимирівна Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon aref_savchuk_v.v.pdf д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович 2018
кандидатська Микіч Христина Ігорівна Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon aref_mykich_kh.i.pdf д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович 2018
кандидатська Назарук Марія Володимирівна Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста 05.13.06 – Інформаційні технології Microsoft Office document icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2018
кандидатська Вовнянка Роман Володимирович Методи та засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon aref_vovnianka_r.v.pdf доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович 2017
кандидатська Шестакевич Тетяна Валеріївна Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon aref_shestakevych_t.v.pdf д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович 2017
кандидатська Марків Оксана Олександрівна Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів 10.02.21 – Структурна, прикладна і математична лінгвістика PDF icon aref_markiv_o.o.pdf доктор технічних наук, професор Жежнич Павло Іванович 2017
кандидатська Веретеннікова Наталія Вячеславівна Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство PDF icon Автореферат Кунанець Наталія Едуардівна 2017
кандидатська Кушнірецька (Пелех) Ірина Ігорівна Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах 05.13.06 - інформаційні технології PDF icon arf_kushniretska.pdf доктор технічних наук, професор Берко Андрій Юліанович 2017
кандидатська Лозинська Ольга Володимирівна СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАМАТИЧНО ДОПОВНЕНОЇ ОНТОЛОГІЇ 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2016
кандидатська Ржеуський Антоній Валентинович Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах 27.00.03 PDF icon aref_rzheusky.pdf д.с.-к.н., професор Кунанець Н.Е. 2016
кандидатська Оборська Оксана Володимирівна МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕТЛІ БОЙДА У ВІЙСЬКОВИХ ЗАСТОСУВАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Литвин В.В. 2016
кандидатська Демчук Андрій Богданович МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Литвин В.В. 2015
докторська Буров Євген Вікторович Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2015

Сторінки