Спеціальність 124 "Системний аналіз" (магістерський рівень)

Спеціальність 124 "Системний аналіз" на другому (магістерському) рівні вищої освіти містить такі освітні програми:
 1. Системи та методи прийняття рішень (Business Analysis, BA)
 2. Консолідована інформація (Business Inteligence, BI)
 3. Аналіз даних (Data Science, DS)
 4. Комп'ютерні лінгвістичні технології
 5. Системний аналіз (2-річна, SA)

Магістри вивчають методологію системного, структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем, проектування й використання баз і сховищ даних, розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, принципи побудови та особливості функціонування сучасних  інформаційних систем і комп’ютерних мереж.

Ступінь магістра дозволяє отримати знання і напрацювати майстерність в професійній сфері та виконувати наступні завдання:

 • встановлювати структурні зв'язки в системах, узагальнювати отримані відомості і напрацьований досвід за період існування проблеми;
 • позначати цілі для фізичних і математичних процесів моделювання об'єктів, управляти отриманими результатами;
 • формулювати завдання випробувань і досліджень, спираючись на принципи системного аналізу, серед яких виділяють методи, технології, порядок дій і моделі автоматизованих програмних засобів проектування;
 • здійснювати імітаційні дослідження, при яких об'єкт, що вивчається, замінюється на його ескіз із заданими параметрами;
 • вводити досягнення, отримані експериментальним шляхом і впроваджувати практичне застосування в професійну сферу діяльності;
 • системно вивчати первинну інформацію, потрібну для розгляду в процесі конструювання і проектування;
 • аргументовано приймати конструкторські і проектні рішення у сфері системного аналізу; здійснювати перевірку відповідності проектів, що реалізовуються, а також пакетів технічних документів встановленим законодавством приписам, нормам і вимогам; використовувати веб-технології, у тому числі при дистанційному керуванні проектно-технологічними роботами.

 

Професія та сфера діяльності магістрів

Випускників можна зустріти на посадах адміністраторів баз даних, аналітиків з комп’ютерних комунікацій, комп’ютерного банку даних, аналітиків систем, наукових співробітників, керівників комп’ютерних центрів, конструкторів комп’ютерних систем, менеджерів проектів, провідних програмістів, провідних фахівців з програмного забезпечення, прикладних програмістів, інженерів-програмістів.

Також нещодавні студенти отримують можливість стати експертами у сфері ERP і IT-систем. Перспективними місцями роботи є банки, фінансові структури, Міністерства фінансів та економіки, великі багатогалузеві підприємства. Як правило, топ-менеджмент подібних організацій складають управлінці, що отримали освіту цього профілю. При цьому в процесі навчання студенти системно підходять до вивчення і рішення проблем у різних сферах діяльності, що робить їх цінними кадрами в очах великої кількості організацій-працедавців.

Українська