126 "Інформаційні системи та технології" (PhD)

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах створення, впровадження та супроводу інформаційних систем та результатах сучасних наукових досліджень у галузі інноваційного розвитку теорії і практики інформаційних технологій. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Мета освітньої програми - Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі інформаційних технологій за спеціальністю інформаційні системи та технології, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової та викладацької діяльності.

Гарант програми - д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ, Буров Євген Вікторович

Українська