124 "Системний аналіз" (PhD)

Мета освітньої програми

Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі інформаційних технологій за спеціальністю системний аналіз, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах системного аналізу та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики системного аналізу. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Гарант - д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ, Пасічник Володимир Володимирович

Українська