Освітньо-наукова програма "Інформаційні системи та технології" (2-річна)

Цілі ОНП «Інформаційні системи та технології» полягають у наданні поглиблених теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які достатні для успішного виконання професійних обов’язків та наукових підходів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»; у формуванні загальних засад методології наукової та професійної діяльності, а також відповідних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань наукового, виробничого, управлінського, інноваційного характеру з метою подальшого успішного працевлаштування фахівців в галузі інформаційних технологій.

Унікальність освітньо-наукової програми полягає в тому, що вона спрямована на підготовку фахівців, які здатні управляти проектами зі впровадження інформаційних систем, вміють здійснювати стратегічний аналіз та планування інформаційних систем, управляти ризиками при розробленні та впровадженні інформаційних систем, вміють спроектувати інформаційну систему відповідну до процесів та взаємозв’язків, які відбуваються на підприємстві.

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Висоцька Вікторія Анатоліївна

Українська